Hizmetlerimiz


map

Profesyonel hizmetlerimiz

TIGRIS; entegre mühendislik, teknik müşavirlik ve taahhüt hizmetleri sunmaktadır.

Teknik Müşavirlik
TIGRIS, kuruluşundan bu yana kamu ve özel sektöre teknik müşavirlik hizmetleri sağlamaktadır. TIGRIS, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinin planlanması ve yatırım sürecinde rol almıştır. TIGRIS, Diyarbakır ve çevresindeki 20 den fazla yatırım projesine teknik müşavirlik hizmeti sunmuştur. TIGRIS, özellikle aşağıdaki alanlarda teknik müşavirlik hizmetleri sağlamaktadır;

• İmalat Mühendisliği
• Proses Tasarımı ve Kontrolü
• Üretim Binalarının Tasarımı
• İmalat Metodolojileri
Mühendislik ve Dizayn
TIGRIS ‘in bu sektördeki faaliyetleri,

• Mimari
• İnşaat
• Çevre
• Mekanik
• Elektrik
• Ziraat
• Elektronik Haberleşme

TIGRIS mühendisleri ve tasarımcıları bütün çalışmalarında bilgisayar destekli çizim olan CAD kullanmaktadırlar. Bugün, kapsamlı 2D ve 3D çizimler, bilgisayar destekli statik, elektriksel ve mekaniksel tasarım hizmetleri sunmaktayız.

Mühendislik hizmetlerinde iş planlaması hayati önem taşımaktadır. TİGRİS bütün faaliyetlerinde güncel Proje Planlama Programları (PPP) kullanmaktadır. Bütün projeler PPP ile takip ve kontrol edilmektedir.

TIGRIS aşağıdaki mühendislik ve tasarım hizmetlerini sunmaktadır;

• İnşaat ve Yapı Mühendisliği
• Haritalandırma ve Topografya
• Çevre Mühendisliği
• Elektrik Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Ziraat Mühendisliği
• Sözleşme Mühendisliği
• Maliyet Analiz ve Kontrolü Mühendisliği
• Telekomünikasyon Mühendisliği
• IT Mühendisliği
Altyapı
TIGRIS’ in sanitasyon ve altyapı konularındaki hizmetleri şunlardır:

Şehir ve Kırsal Kesime Su Temini
• Su Talebi Planlaması
• Su Alma Yapıları ve Kuyular
• Su arıtma
• Pompa İstasyonları
• Depolama ve Dağıtım Şebekeleri
• Bakım ve Onarım

Atık Su Düzenlemesi ve Arıtımı
• Kanalizasyon ve Drenaj Planlaması
• Pompa İstasyonları
• Atıksu Arıtma Tesisleri
• Çamur Bertarafı
Kurulum, Montaj, İşletme ve Bakım
TIGRIS’in kurulum, montaj, işletme ve bakım konularındaki uzmanlığı aşağıdaki alanları kapsamaktadır;

• HVAC Sistemleri
• Yerel Bilgisayar Ağları
• Elektrik Tesisleri
• Merkezi Üniteler
Proje Planlama ve Yönetimi
TIGRIS, imalat planlaması ve desteğinin yanı sıra, ticari uygulamalar için belgelendirme de dahil olmak üzere, ilk fizibilite çalışmasından detaylı ve kavramsal tasarıma kadar projenin bütün aşamaları için entegre hizmet ve çözümler sağlamaktadır. Faaliyet yürüttüğümüz bölge ile ilgili bilgi ve tecrübemiz; olasılıkları önceden sezebilme, riskten kurtulma stratejileri geliştirme, yasaları anlayabilme ve ayrıca güçlü liderlik ile proje yönetimi sağlamaktadır.

TIGRIS, bilişim teknolojisini ve ispatlanmış deneyimini kullanarak gelişmiş kavramsal dizayn hizmeti sağlamaktadır. Entegre hizmet kavramının kilit unsuru olan kavramsal tasarım şu konular üzerine odaklanmaktadır:
• Müşteri İhtiyacı
• Maliyet Analizi

TIGRIS temel mühendislik dallarında profesyonel ve deneyimli eleman istihdam etmekte ve faaliyet gösterdiği alanlardaki en büyük tasarım, detay mühendislik – mimarlık ve taahhüt firmalarından biridir.

TIGRIS’in ve/veya TİGRİS’le birlikte çalışan tasarım mimarları ve mühendisleri her tipte binayı tasarlamışlardır. Hesaplama ve süresel planlama uzmanları, bilgisayar destekli mühendislik ve taslak çizimleri de içeren en gelişkin teknolojiyi kullanmakta, güncel fiyatlandırma ve inşa metotlarını uygulamaktadırlar.

TİGRİS, aşağıda belirtilen sektörlerde tasarım dahil olmak üzere bütün safhalarda bütünlüklü hizmetler sunabilmektedir;

• Tasarım
• İnşaat
• Devreye Alma
• Bakım ve Onarım

TİGRİS itibarını başarıyla sonuçlanmış projeler borçludur. Yöneticiler dahil olmak üzere tüm TİGRİS çalışanları müşteri memnuniyetini baz alırlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Irak’ı tanımamız, profesyonel teknik kadromuz ve tecrübemiz; ihtiyaçlara hızla yanıt olmamızı sağlamaktadır.

Başarının, müşterinin bir parçası olmakta, ihtiyacını anlamakta ve müşteri ihtiyacını birlikte tanımlamada geçtiğini inanıyoruz. Bu nedenle uzman kadromuz, müşterimizin doğrudan bir paçası haline gelmektedir.
Kentsel Gelişim ve Mimari Tasarım
TIGRIS, kentsel gelişim ve mimari tasarım alanlarındaki konularındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Bu alanda sağlanan hizmetler;

Kentsel Gelişim ve Planlama
• Mastır Plan
• Kentsel Planlama
• Fizibilite Çalışmaları
• Stratejik Planlama

Mimari
• Bina Değerlendirme
• Bina Tasarımları
• Rehabilitasyon ve Yenileme
• Restorasyon ve Koruma

İç Mimari
• Mekan Planlaması
• İç Tasarım
• Mobilya ve Döşeme

Peyjaz Mimari
• Arsa Değerlendirme
• Arsa Geliştirme
• Yeşillendirme
Taahhüt
TIGRIS’in inşaat ve taahhüt hizmetleri bütünsel olup, entegre mühendislik yönetim ile desteklenmektedir. TIGRIS, bir projenin ihtiyaç duyabileceği her türlü kaynak ve bilgiyi araştırmakta, planlamakta ve etkin bir şekilde harmanlamaktadır. Firma gerek altyapı gerekse de üst yapı taahhüt işlerinde deneyim sahibidir.

TİGRİS’in taahhüt faaliyetlerinden en önemlilerinde biri de tarihi yapıların restorasyonu ve tarihi mirasın korunması oluşturmaktadır.

İnşaat ve taahhüt hizmetlerimizde projeye bütünlüklü yaklaşım esas olup faaliyetlerimiz;

• Kamu Binaları
• Konutlar
• Altyapı Tesisleri
• Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
• Yollar
• Endüstriyel Binalar
• Elektrik Dağıtım Merkezleri